Home Databanken VTB

Mache, Denis la. Homes sweet homes... Univers domestiques en HLM. In: Ethnologie fran├žaise: 33:3 (2003) 473-482

Onderzoek naar de inrichting van uniforme flatgebouwen

signatuur
E 085

trefwoorden
wonen(Frankrijk)
materiele cultuur
huisraad
inrichting

auteur
Mache, Denis la