Home Databanken VTB

Zeijden, Albert van der. Volkscultuur in een nieuwe jas
in : Alledaags is niet gewoon. Reflecties over volkscultuur en samenleven. 191-197. In: Volkskunde: 104:2 (2003) 191-218

n.a.v. Eric Corijn, Alledaags is niet gewoon. Reflecties over volkscultuur en samenleven, 2002

signatuur
V 260

trefwoorden
volkscultuur
massacultuur
volkskunde
etnologie

auteur
Zeijden, Albert van der