Home Databanken VTB

Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland. Red. P.J. Meertens ... [et al.] 9 dl.. Amsterdam : Stichting tot beheer van materialen op het gebied van de sociale geschiedenis IISG, 1986-2003. p.

trefwoorden
biografie(Nederland)
arbeidersbeweging