Home Databanken VTB

Indestege, Luc. Middelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen, uitgegeven naar een pas ontdekt handschrift van het einde der 15de eeuw, afkomstig uit het Windesheimer klooster "Ter Noot Gods", te Tongeren. Gent : Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, [s.a.]. 110 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 2 ME
Indestege

trefwoorden
geestelijk lied
gedicht
rijnmspreuk
exempel

auteur
Indestege, Luc