Home Databanken VTB

Raak, Cees van. Vorstelijk begraven en gedenken : funeraire geschiedenis van het huis Oranje-Nassau. 2e herz. en uitgebr. dr.
Oorspr. titel en uitg.: Heden vredig ontslapen. 1995. Bussum : THOTH, 2003. 109 p.
ISBN 90 6868 334 9

signatuur
3940
1.5 c
Raak

trefwoorden
dood(Nederland)
begrafenis
vorstelijke
herinnering
herdenking
monument

auteur
Raak, Cees van