Home Databanken VTB

150 psalmen : proeve van een nieuwe berijming, aangeboden door de Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming. 2e dr.
1e dr. 1961. ['s-Gravenhage] : Interkerkelijke Stichting voor de Psalmberijming, 1961. 244 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 20e
Psalmen

trefwoorden
psalm(Nederland)
geestelijk lied