Home Databanken VTB

Verhage, Hans. Katholieken, kerk en wereld : Roermond en Helmond in de lange negentiende eeuw. Hilversum : Verloren, 2003. 310 p.
ISBN 90 6550 742 6

signatuur
3905
2.4
Verhage

trefwoorden
katholiek(Nederland)
identiteit
modernisering
symboliek

auteur
Verhage, Hans