Home Databanken VTB

Het boek der Psalmen, benevens eenige gezangen door last van de Hoog Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Uit drie berijmingen in het jaar 1773 gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen. De catechismus, formulieren en gebeden bij de Gereformeerde Kerken van Nederland in gebruik. Leeuwarden : Jongbloed, [s.a.]. 338, 93 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c 3 18e
Boek

trefwoorden
psalm(Nederland)
catechismus
gebed
geestelijk lied