Home Databanken VTB

Maas, Eli, Dinie Maas-van der Schans. Beschermtegels op huizen in de Langstraat (2). In: Met gansen trou: 53:3 (2003) 39-44

signatuur
M 150

trefwoorden
afweer(Nederland, Noord-Brabant)
beschermengel
devotie
huistegel
standbeeld

auteur
Maas, Eli, Dinie Maas-van der Schans