Home Databanken VTB

Janssen, Jacques. Aan de onbekende God : reiken naar religie in een geseculariseerde cultuur
Inaugurele rede Katholieke Universiteit Nijmegen21 juni 2002. Amsterdam : SUN, 2002. 47 p.
ISBN 9058750744

signatuur
3920
2
Janssen

trefwoorden
religiositeit
secularisering
gebed

auteur
Janssen, Jacques