Home Databanken VTB

Knippenberg, Hans, Ben de Pater. Brandpunt van macht en modernisering? De positie van Holland binnen Nederland na 1800. in : Geschiedenis van Holland. Red. Thimo de Nijs, Eelco Beukers. 547-619
Dl.3b: Geschiedenis van Holland 1795 tot 2000. Hilversum : Verloren, 2003. 364-730 p.
ISBN 90 6550 685 3

signatuur
9309
c7
Geschiedenis

trefwoorden
kleding(Nederland)
modernisering
regionalisme
identiteit

auteur
Knippenberg, Hans, Ben de Pater