Home Databanken VTB

Geschiedenis van Holland. Red. Thimo de Nijs, Eelco Beukers
Dl. 1. Geschiedenis van Holland tot 1572
Dl. 2. Geschiedenis van Holland 1572 tot 1795
Dl.3b. Geschiedenis van Holland 1795 tot 2000. Hilversum : Verloren, 2002-. 364-730 p.
ISBN 9065506829

signatuur
9309
c
Holland

trefwoorden
kleding(Nederland)
wonen
vrijetijdsbesteding
beschavingsoffensief
kermis
vermaak