Home Databanken VTB

Krogt, M.R. van der. Delflandse en Rijnlandse streekdracht. [Den Haag] : "De Nieuwe Haagsche", 2002. 106 p.
ISBN 90 77032 22 3

signatuur
3955
3.1 c8
Krogt

trefwoorden
jak(Nederland, Zuid-Holland)
rok
schort
rouw

auteur
Krogt, M.R. van der