Home Databanken VTB

Nissen, Peter. Van kerkmis tot kermis: de kerkelijk-rituele oorsprong van een profaan volksvermaak. in: Kennis, kunstjes en kunnen : kermis: de wondere wereld van glans en glitter. Red. Johanna Jacobs. 10-21. Amsterdam : SUN, 2002. 240 p.
ISBN 9058750523

signatuur
3970
3c
Kennis

trefwoorden
kermis(Nederland)
ritueel

auteur
Nissen, Peter