Home Databanken VTB

Vreemd volk : beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Red. Harald Hendrix, Ton Hoenselaar. Amsterdam : Amsterdam University Press, 1998. p.
ISBN 90-5356-279-6

Artikelen over beeldvorming over buitenlanders in de vroeg-moderne tijd aan de hand van artikelen over schilderkunst, een reisbrief van Jacob Cats, kleding in Engeland, kennis van de volksaard

signatuur
3905
X
Vreemd

trefwoorden
stereotype
identiteit
beeldvorming
vreemdeling
kleding