Home Databanken VTB

Gent, Jan van. In en om de boerderij van Zoeterwoude (7). In: Suetan: nr 127 (2001) 7-17

signatuur
S 210

trefwoorden
boerenhuis(Nederland, Zuid-Holland, Zoeterwoude)
versiering
afweer
kruis
makelaar
topgevel

auteur
Gent, Jan van