Home Databanken VTB

Maas, Eli, Dinie Maas-van der Schans. Beschermtegels op huizen in de Langstraat. In: Met gansen trou: 53:1 (2003) 2-13

Rond WO II liet een aantal bewoners de beeltenis van maria tegen hum huis aanbrengen, het liefst bij de voordeur en meestal in de vorm van een tegel.
Inventarisatie van de typen, de afbeeldingen

signatuur
M 150

trefwoorden
devotie(Nederland, Noord-Brabant)
heilige
Maria
bedevaart
beschermtegel
afweer

auteur
Maas, Eli, Dinie Maas-van der Schans