Home Databanken VTB

Boven, I., N.W. van Diemen de Jel. Osanna in excelsis : een bundel oude en nieuwe liederen voor gemengd koor en huisgezin. Kampen : Kok, s.a.. 272 p.
ISBN ontbreekt

trefwoorden
lied
geestelijk lied

auteur
Boven, I., N.W. van Diemen de Jel