Home Databanken VTB

Stokvis, Pieter. Huishouden, huwelijk, gezin : huiselijk leven in de 20e eeuw. Rotterdam : Donker, 2002. 159 p.
ISBN 90 6100 536 1

signatuur
3920
4 c
Stokvis

trefwoorden
secularisatie(Nederland)
verzuiling
wonen (51-)
huisraad
vrijetijdsbesteding
natuur

auteur
Stokvis, Pieter