Home Databanken VTB

Staf en storm : het herstel van de bisschoppelijke hiƫrarchie in Nederland in 1853: actie en reactie. Red. Jurjen Vis en Wim Janse. Hilversum : Verloren, 2002. 362 p.
ISBN 90 6550 726 4

Bijdragen over de gebeurtenissen in 1853 en de ontwikkelingen daaromheen en sindsdien in nieuw perspectief

signatuur
3920
2
Staf

trefwoorden
religiositeit(Nederland)
katholiek
protestant