Home Databanken VTB

Schrover, Marlou. Een kolonie van Duitsers : groepsvorming onder Duitse immigranten in Utrecht in de negentiende eeuw. Amsterdam : Aksant, 2002. 416 p.
ISBN 905260066 x

signatuur
3905
2.3.6
Schrover

trefwoorden
immigratie(Nederland, Utrecht, Utrecht)
etniciteit
identiteit
stereotype

auteur
Schrover, Marlou