Home Databanken VTB

Demoen, Erik. A la vapeur, dat heet progres! : liederen van de industriële revolutie
Uitgave ter gelegenheid van de tentoonstelling 20 juli tot 18 augustus 1985 in het Groot Vleeshuis te Gent. Gent : useum voor Industriële Archeologie en Textiel, 1985. 204 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
7.1 c13 19e
Demoen

trefwoorden
lied(België)
arbeider

auteur
Demoen, Erik