Home Databanken VTB

Gelder, Henk van, Jacques Klöters. Door de nacht klinkt een lied : amusement in Nederland 1940-1945. Amsterdam : Thomas Rap,, 1985. 178 p.
ISBN 9010057526

signatuur
3978
11.1 c 20e
Alg/Gelder

trefwoorden
lied(Nederland)
amusement
humor
revue
cabaret
populair lied

auteur
Gelder, Henk van, Jacques Klöters