Home Databanken VTB

Noordegraaf, Leo. Atlas van de Nederlandse marktsteden. Utrecht enz. : Spectrum/Sijthoff, 1985. 224 p.
ISBN 90 274 7410 9

Bespreking, ontstaan, ontwikkeling; de verschillende typen en functies; beschrijving van de markten en bijbehorende gebouwen.

signatuur
3925
1.1 c
Noordegraaf

trefwoorden
markt(Nederland)
kermis

auteur
Noordegraaf, Leo