Home Databanken VTB

Zeijden, Albert van der. Katholieke identiteit en historisch bewustzijn : W.J.F. Nuyens (1823-1894) en zijn 'nationale' geschiedschrijving. Hilversum : Verloren, 2002. 368 p.
ISBN 9065507094

signatuur
3905
2.1
Zeijden

trefwoorden
Nuyens, W.J.F.(Nederland)
katholiek
identiteit
geschiedenis
symboliek
nationalisme

auteur
Zeijden, Albert van der