Home Databanken VTB

Ginkel, Rob van. Van paternalisme naar partnerschap : corporaties en de strijd om de woonbeschaving. Hilversum : Aedes vereniging voor Wooncorporaties, 2001. 28 p.
ISBN 9050092276

signatuur
3945
1 c
Ginkel

trefwoorden
wonen(Nederland)
beschavingsoffensief

auteur
Ginkel, Rob van