Home Databanken VTB

Laan, K. ter. Nederlandse spreekwoorden/spreuken en zegswijzen. Met de weerspreuken verzameld door A.M. Heidt. 23e dr.. Amsterdam : Elsevier, 1988. 433 p.
ISBN 90 10 03020 2

signatuur
3992
III c
Laan

trefwoorden
spreekwoord(Nederland)
spreuk
gezegde
weerspreuk

auteur
Laan, K. ter