Home Databanken VTB

Middeleeuwers over vrouwen. Red. R.E.V. Stuip, C. Vellekoop. 2 dln. Utrecht : HES, 1985. 208+208 p.
ISBN 90 6194 434 1

Artikelen waarin een beeld gegeven wordt hoe de middeleeuwers zelf dachten over vrouwen.
p.56-71 Vergelijking van mannen- en vrouwen-toverij.

trefwoorden
vrouw
mentaliteit
toverij (p.56-71)