Home Databanken VTB

Bosch, Lucy. 'Bijgeloof en ongeloof drukken schromelijke dwalingen van 's menschen geest uit.' De bestrijding van toverij en hekserij in Groningen, 1797-1830. In: Driemaandelijkse bladen: 54:1-4 (2002) 1-34

signatuur
D 050

trefwoorden
toverij(1797-1830, Nederland, Groningen)
heks
volksgeloof
duivel
Westendorp, Nicolaas

auteur
Bosch, Lucy