Home Databanken VTB

Orman, Olga, Mieke Taekema. Anansi is van alle tijden : lesbrief ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 1977. [Amsterdam] : [ABC], 1997. [57] p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3987
x5
Orman

trefwoorden
volksverhaal(Suriname)
sprookje
diersprookje
Anansi
schelm

auteur
Orman, Olga, Mieke Taekema