Home Databanken VTB

Haas, Alex de. De minstreel van de mesthoop : liedjes, leven en achtergronden van Eduard Jacobs pionier van het Nederlandse cabaret 1867 - 1914. Amsterdam : De Bezige bij, 1958. 152 p.
ISBN 90 214 1327 2

signatuur
393978
11.1
Haas

trefwoorden
cabaret(1867 - 1914 , Nederland)
Jacobs, Eduard
lied

auteur
Haas, Alex de