Home Databanken VTB

Kalma, J.J. Er valt voor recht te strijden : de roerige dagen rond 1890 in Friesland. 's-Gravenhage : Boekencentrum, 1978. 168 p.
ISBN 90 239 0750 7

signatuur
3900
XIII.4
Kalma

trefwoorden
arbeidersbeweging(Nederland, Friesland)
socialisme
protest

auteur
Kalma, J.J.