Home Databanken VTB

Blokker, Jan. De wond'ren werden woord en dreven verder : honderd jaar informatie in Nederland 1889 - 1989. Deventer : Kluwer, 1989. 320 p.
ISBN 90 254 6650 8

signatuur
3925
2
Blokker

trefwoorden
lezen(1889 - 1989 , Nederland)
advertentie
reclame
uitgeverij

auteur
Blokker, Jan