Home Databanken VTB

Zwaap, René. Een nobel bedrijf : vijfenzeventig jaar Openbare Bibliotheek Amsterdam. Bussum : Thot, 1994. 61 p.
ISBN 90 6868 097 8

trefwoorden
bibliotheek(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)

auteur
Zwaap, René