Home Databanken VTB

Silko, Leslie Marmon. Storyteller. New York : Seaver Books, 1981. 278 p.
ISBN 0 394 17795 9

signatuur
3987
x4
Silko

trefwoorden
volksverhaal(Verenigde Staten)
vertellen
indiaan

auteur
Silko, Leslie Marmon