Home Databanken VTB

Bergsma, J. Het worstpatroon enz.. In: Driemaandelijkse bladen: 10 (1910) 94-95

diverse niet bestaande voorwerpen die jongens moeten gaan halen in Groningen en Drente

signatuur
D 050

trefwoorden
april 1(Nederland) (p.94-95)
aprilgrap
grap

auteur
Bergsma, J.