Home Databanken VTB

Perrault, Charles. Sprookjes van Moeder de Gans : of verhalen of sprookjes uit vroeger tijd, met moraal. 4e dr.
Eerste dr. 1977
. Utrecht : Het Spectrum, 1981. 144 p.
ISBN 90 274 0930 7

signatuur
3987
f
Perrault

trefwoorden
volksverhaal
sprookje
Moeder de Gans

auteur
Perrault, Charles