Home Databanken VTB

Guerber, H.A. Mythen en legenden uit de Middeleeuwen : haar oorsprong en invloed op letterkunde en kunst. Bew. H.W.Ph.E. van den Bergh van Eysinga. 4e dr.
Oorspr. uitg. 1911. Zutphen : Thieme, [1924]. 405 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3990
III
Guerber

trefwoorden
volksverhaal
verhaal
epos
legende
mythe

auteur
Guerber, H.A.