Home Databanken VTB

Romein, Jan en Annie. Erflaters van onze beschaving : Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 7e dr.
1e dr. 1938-1940. Amsterdam : Querido, 1956. 901 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
X c
Romein

trefwoorden
icoon(Nederland)
identiteit

auteur
Romein, Jan en Annie