Home Databanken VTB

Sprookjes, vertellingen en sagen uit Lapland. Samengest. en vert. door Nancy en Frederik de Graaf
Oorspr. teksten J. Qvigstad, G. Sandberg, Lappiske eventyr og folkesagn. Kristiania, 1887; J. Qvigstad, Lappiske eventyr og sagn. Dl. 1 t/m 4. Oslo,1927-1929. Utrecht : Bruna, 1977. 262 p.
ISBN 90 229 5182 0

signatuur
3987
s6
Sprookjes

trefwoorden
Lappen
volksverhaal
verhaal
sprookje
legende