Home Databanken VTB

Coopmans, Lei. Een mens moet wat doen om niet te verkommeren : ontmoetingen in Noord-Limburg. Baarn : Bosch & Keuning, 1986. 112 p.
ISBN 90 246 4563 8

interviews met en herinneringen van ouderen

signatuur
3900
XIII.4 c 0.3
Coopmans

trefwoorden
herinnering(Nederland, Limburg)

auteur
Coopmans, Lei