Home Databanken VTB

Volkskunst der Lage Landen. Red. Tj.W.R. de Haan. 3 dln
Dl. 1: Nederlandse volkskunst; klederdrachten; lied, verhaal, volkstoneel. Bijdr. H. Bottema, S.J. van der Molen, Tj.W.R. de Haan. 160 p.
Dl. 2: Wagens, sjezen, arren; windmolens; volksprenten. Bijdr. H.B. Vos, A. Bicker Caarten, M. de Meyere. 176 p.
Dl. 3: De wooncultuur; schepen. Bijdr. P. Clarijs, J. van Beylen. 191 p. Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1965. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3975
X c
Volkskunst

trefwoorden
volkskunst(Nederland)
kleding
klederdracht
lied
volksverhaal
volksprent