Home Databanken VTB

Effelterre, Katrien. Broodje Aap onder Diesterse scholieren. Resultaten van een schoolenquête. In: Volkskundige kroniek: 10:3 (2002) 91-141

signatuur
M 010

trefwoorden
moderne sage(België)
vertellen

auteur
Effelterre, Katrien