Home Databanken VTB

Dykstra, Waling. Uit Friesland's volksleven van vroeger en later : volksoverleveringen, volksgebruiken, volksvertellingen, volksbegrippen.Tweede deel
Reprint
. Leeuwarden : Van Seijen, 1986. 444 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3987
c2
Dykstra

trefwoorden
volksverhaal(Nederland, Friesland)
verhaal
vertellen

auteur
Dykstra, Waling