Home Databanken VTB

Deijck, Hennie van. Dingen van de dag : over praktijken van betekenisgeving in de Bouwmeesterbuurt
Afstudeerscriptie Beleids- en Organisatiewetenschappen Universiteit van Tilburg. Dongen : Pijnenburg, 2002. 96 p.
ISBN 90 7611542 7

signatuur
3900
XII 6.1
Deijck

trefwoorden
cultuur(Nederland, Noord-Brabant, Tilburg)
samenleving
nabuurschap
feest
ritueel

auteur
Deijck, Hennie van