Home Databanken VTB

Sprookjes uit Finland en Estland. Bijeengebr. door August von Löwis of Menar
Oorspronkelijke uitg.: Düsseldorf: Diederichs, 1962. Utrecht etc. : Bruna, 1979. 190 p.
ISBN 90 229 3311 3

signatuur
3987
s5
Sprookjes

trefwoorden
verhaal(Finland)
volksverhaal
sprookje
sprookje(Estland)
verhaal