Home Databanken VTB

Braziliaanse sprookjes. Bijeengebr. door Felix Karlinger en Geraldo de Freitas
Oorspronkelijke uitg.: Düsseldorf: Diederichs, 1972. Utrecht etc. : Bruna, 1976. 227 p.
ISBN 90 229 3309

signatuur
3987
x5
Braziliaanse

trefwoorden
verhaal(Brazilië)
volksverhaal
sprookje