Home Databanken VTB

Sprookjes uit Israël. Bijeengebr. door Friedrich von der Leyen
Oorspronkelijke uitg.: Düsseldorf: Diederichs, 1976. Utrecht etc. : Bruna, 1977. 224 p.
ISBN 90 229 3317 2

signatuur
3987
x 1
Sprookjes

trefwoorden
verhaal(Israël)
volksverhaal
sprookje