Home Databanken VTB

Volkssprookjes uit Chili. Bijeengebr. door Yolanda Pino-Saavedra
Oorspronkelijke uitg.: Eugen Diederichs, 1964. Utrecht etc. : Bruna, 1974. 224 p.
ISBN 90 229 3305 9

signatuur
3987
x5
Volkssprookjes

trefwoorden
verhaal(Chili)
volksverhaal
sprookje