Home Databanken VTB

Beijersbergen van Henegouwen, Jo. Speel en zing je mee? : deel 4 : negro-spirituals : speelmuziek voor twee of meer instrumenten. Hilversum : Harmonia, [1963]. 8 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.1c 20e
Beijersbergen

trefwoorden
lied
negro-spiritual

auteur
Beijersbergen van Henegouwen, Jo